ניהול פרויקטים ותמיכה הנדסית

ליא שירותי הנדסה

במהלך השנים, חברתנו זכתה לקחת חלק אינטגרלי ולאייש תפקידי מפתח בניהול הביצוע של פרויקטים הנדסיים רחבי היקף והצליחה להוכיח את עצמה כחברה המספקת את התחייבויותיה בעולם ההנדסה האזרחית.  

עקב הדרישות הפרטניות אשר עלו בפרויקטים שונים הצלחנו להרחיב את קשת השירותים שלנו ולאייש את כל רצף הניהול החל במנהל הפרויקט, מהנדס הביצוע והמשרד הטכני, ניהול חוזים קבלניים, השלמת חוסרים לביצוע, מעקב אישורי חשבונות מול ביצוע וחישובי כמויות.

אנו דוגלים בנוכחות שוטפת והיכרות מעמיקה עם פרטי הפרויקט, חברתנו פועלת באופן מונחה ביצוע תוך איתור וטיפול בפערים בין תכנון לביצוע, אספקת פתרונות טכניים פרקטיים וליווי הבעיה עד לפתרונה.

חברתנו התפתחה מתוך הצורך השוטף של הפרויקטים בה עבדה וכחלק אינטגרלי בכל פרויקט הנדסי, חברתנו החלה לספק מענה גם לעבודה המנהלית הנדרשת.

חברתנו אמונה על חישובי כמויות והגשת חשבונות חלקיים כמו גם ווידוא דרישת תשלום מול עבודה שבוצעה בפועל או סגירת פערים שנוצרו בין ביצוע לתשלומים שוטפים.

חברתנו מספקת ומפקחת על הקמתה של מערכת לבקרת מסמכים לפרויקט הנדסי תחת התקן של חיל ההנדסה האמריקאי ודואגת לבקרה ומעקב שוטפים.

חברתנו מספקת ייעוץ וליווי להגשת תכניות עדות ותיקי מסירה בפורמטים הנדרשים, ווידוא התאמה בין דרישת התקן לתכניות המסירה הסופיות עד להשלמת התהליך וקבלת התכניות על ידי המזמין. 

קרא עוד