לקוחות

חברת נמלי ישראל


ביצוע מדידה בתימיטרית ע"י מערכות מדידה ימיות , מולטי בים
וסינגל בים באיזור הנמלים חיפה ואשדוד. ביצוע מדידה יבשתית לאורך החופים של נמלי חיפה ואשדוד. במדידה מחויבת חברתנו לחפיפה גבוהה בין סוגי מדידה שונים לקבלת קווי מתאר אחידים בין האזורים שמעל ומתחת לפני הים.

חברת החשמל


 

שפיר הנדסה


ליווי הפרויקט בעבודות מדידה יבשתיות בכל שלבי הביצוע.
הכנת מפות טופוגרפיות.
בקרה ופיקוח על עבודות מדידה מבוצעת ע"י קבלני פיתוח.

אשטרום


ביצוע כל המדידיות הימיות ויבשתיות בפרויקט.
ניהול המשרד הטכני בפרויקט.
חישובי כמויות בפרויקט.
ניהול של Document Control.
תחת אחריות החברה גם תחנת בסיס RTK שמשמת לצרכי
הפרויקט.

אלקטרה


מדידה יבשתית לצורך ביצוע, בין היתר מסילות מנהרות תעלות
וגשרים.

חל"י


ליווי הפרויקט בעבודות מדידה יבשתיות וימיות, משלביו
הראשוניים של התכנון.
מדידות לצורך תכנון מעקב שקיעות בדרגה 2.
בקרה ופיקוח על עבודות מדידה מבוצעת ע"י קבלני פיתוח.

החברה הממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכון


ביצוע מדידות בתימיטרית ע"י מערכת מדידה ימית מולטי וסינגל בים
לאורך מקטעי מצוקי חוף הים התיכון.
המדידה הבתימטרית תיכלול סקר ימי.
המיפוי מבוצע ע"פ תקנות IHO הבינלאומיים למדידה ימית
ותקנות המודדים המקומית, וכל תוצרי המיפוי יוגשו לפי מפרט
המיפוי הלאומי.

קצא"א


מדידות יבשתיות לצורך תכנון ומדידות לצורך ביצוע להקמת
מיכלי נפט גולמי.

דניה סיבוס


 

רשימת פרויקטים נבחרים

מס"דשם הפרויקטקבלן מבצע / מזמיןתיאור העבודהבגין הפרויקט
1נמל המפרץקבלן מבצע: שפיר – אשטרום פעילות
משותפת בע"מ.
ביצוע כל המדידיות הימיות ויבשתיות בפרויקט.
ניהול המשרד הטכני בפרויקט.
חישובי כמויות בפרויקט.
ניהול של Control Document.
תחת אחריות החברה גם תחנת בסיס RTK שמשמת לצרכי
הפרויקט.
ליווי הפרויקט
הפרויקט הינו חלק מתוכנית אב
אסטרטיגית ארוכת טווח לפיתוח
נמלי הים התיכון של ישראל,
והינו מיזם תשתית מהחשובים
במשק הישראלי.
2 ים המלחמזמין: החברה הממשלתית להגנת ים
המלח בע"מ (חל"י).
ליווי הפרויקט בעבודות מדידה יבשתיות וימיות, משלביו
הראשוניים של התכנון.
מדידות לצורך תכנון מעקב שקיעות בדרגה 2.
בקרה ופיקוח על עבודות מדידה מבוצעת ע"י קבלני פיתוח.
מטרת הפרויקט הגבהת כל רצועת
החוף של בתי המלון ושיקום כל
המתחם התיירותי באזור.
3כביש 6 צפוןקבלן מבצע: שפיר פיצ'רוטי כביש 6
מיזם משותף.
ליווי הפרויקט בעבודות מדידה יבשתיות בכל שלבי הביצוע.
הכנת מפות טופוגרפיות.
בקרה ופיקוח על עבודות מדידה מבוצעת ע"י קבלני פיתוח.
זהו פרויקט התחבורה היבשתי
הגדול במדינה שמבוצע כיום.
4מיפוי בתימיטרי
וטופוגרפי בתחומי נמלי
חיפה אשדוד וסביבתם
מזמין : חברת נמלי ישראל בע"מ (חנ"י)ביצוע מדידה בתימיטרית ע"י מערכות מדידה ימיות , מולטי בים
וסינגל בים בתחום הנמלים חיפה ואשדוד, במדידה מחויבת חברתנו
לחפיפה גבוהה בין סוגי מדידה שונים לקבלת קווי מתאר אחידים
בין האזורים שמעל ומתחת לפני הים.
ביצוע מדידה יבשתית לאורך החופים של נמלי חיפה ואשדוד.
מטרת הפרויקט הינה קבלת מידע
על שינויי מפלס קרקעית הים ואיזור
החוף הצמודים לנמלים ושוברי גלים.
5פרויקט הגזמזמין: חב' סופר אנ.ג'י הקמה בע"מ.ליווי הפרויקט בעבודות מדידה יבשתיות בכל שלבי הביצוע.פרויקט להקמה, הפעלה ותחזוקה
של צינורות חלוקה ותחנות גז טבעי,
והוא חלק מתוכנית בעלת חשיבות
לאומית למעבר לגז טבעי כמקור
אנרגיה מרכזי במדינה.
6מיפוי בתימיטרי
למצוקי חוף הים התיכון
מזמין : החברה הממשלתית להגנות
מצוקי חוף הים התיכון בע"מ.
ביצוע מדידות בתימיטרית ע"י מערכת מדידה ימית סינגל בים
לאורך מקטעי מצוקי חוף הים התיכון.
המדידה הבתימטרית תיכלול סקר ימי.
המיפוי מבוצע ע"פ תקנות IHQ הבינלאומיים למדידה ימית
ותקנות המודדים המקומית, וכל תוצרי המיפוי יוגשו לפי מפרט
המיפוי הלאומי.
הפרויקט הינו חלק מתוכנית לשימור
והגנה על מצוקי הים, וביצוע ניטור
ובקרה למרחבי המצוקים.
7מיפוי נחלים

מזמין: רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי.

מזמין: רשות ניקוז ונחלים ירדן דרום.

הכנת מצב קיים לנחלים באזור גליל מערבי לצורך תכנון.

הכנת מצב קיים לנחלים באזור יהר הירדן – דרום.

מיפוי הנחלים הינו לצורך הסדרת
נחלים ותעלות ניקוז אזוריות,
ושיקום ופיתוח נופי בנחלים.
8מסילת העמקאלקטרה תשתיות חופרי השרון בע"מ.מדידה יבשתית לצורך ביצוע, בין היתר מסילות מנהרות תעלות
וגשרים.
חלק מפרויקט הקמת מסילת רכבת
משא ונוסעים בקט שבין חיפה לבין
העיר בית שאן.
9שוברי גלים פולינום
(בסיס חיל הים)
סיפקנו שירותי מדידה לשני קבלנים
בפרויקט:אוקיאנה בע"מ.שפיר הנדסה בע"מ.
ביצוע מדידות ימיות ומדידות יבשתיות.
ניהול המשרד הטכני בפרויקט.
חישובי כמויות בפרויקט.
מעקב שקיעות חודשי עבור שוברי הגלים.
מעקב מדידות עד לאישור המזמין ומסירה סופית של הפרויקט.
הקמת שני שוברי גלים )ראשי
ומשני( וארבע רציפים בפולינום
חיפה עבור חיל הים ובפיקוח משרד
הבטחון.
10דרך מס' 22 "עוקף
קריות"

קבלן מבצע: שפיר הנדסה בע"מ.

מזמין : נתיבי ישראל בע"מ.

ליווי הפרויקט בעבודות מדידה יבשתיות בכל שלבי הביצוע.
הכנת תיקי הגשה ואישורן מול הגורמים הרלוונטיים.
מעקב שקיעות שבועי לכל הגשרים בפרויקט – קטע צפוני.
הפרויקט הינו אחד הפרויקטים
המורכבים שנעשו בישראל בביצועו
הושקעו משאבים רבים ונעזרו
בטכנולוגיות החדישות ביותר על
מנת למזער את ההשפעה על תושבי
הסביבה בתקופת הביצוע.
11אינטל קרית גתסיפקנו שירותי מדידה לשלושה קבלנים
בפרויקט:מר-טר בע"מ.דלקיה בע"מס.מ.אבו שולדום בע"מ

ליווי ביצוע של הקבלנים בפרויקט.

הגשת תוכניות עדות ע"פ פורמט אינטל

הרחבת מפעל אינטל בקרית גת.
12קצא"א – קו צינור
אילת אשקלון
קבלן מבצע: חב' קצא"א בע"ממדידות יבשתיות לצורך תכנון ומדידות לצורך ביצוע להקמת
מיכלי נפט גולמי.
קצא"א הוא קו צינורות להעברת
נפט גולמי מנמל אילת למזח אשקלון
והוא מתקן אסטרטגי ראשון במעלה
בשל מרכזיותו במשק האנרגיה
הישראלי – מיכלי הנפט הגולמי הם
חלק מהפרויקט.
13כביש 431סיפקנו שירותי מדידה לשני קבלנים
בפרויקט:א.פי.אי בע"מ.מנוליד – חירות נערכות בע"מ.
מדידה לצורך ביצוע והכנת מפות טופוגרפיות, בדגש על עבודות סימון מערכות בקרה ותשתיות חשמל, תאורה, ותקשורת.כביש 431 הוא כביש הרוחב הארוך
בישראל, פתיחתו היתה שלב
משמעותי לשדרוג מערך התחבורה
של מטרופולין גוש דן.
14יבנה – נאות שמירגלנור בינוי ופיתוח בע"מליווי הפרויקט בעבודות מדידה בכל שלבי הביצוע , פיתוח ותשתיות.
הכנת חישובי כמויות.
 פיתוח שכונה והרחבת יישוב.
15הרכבת הקלה בחיפהקבלן מבצע: זלמן בראשי ואחיו בע"מ.מדידות לצורך ביצוע וחישובי כמויות.שלב בתוכנית לשדרוג התחבורה הציבורית בעיר חיפה.
16 מחלף יגורקבלן מבצע: שפיר הנדסה בע"מ.ליווי ביצוע הקמת המחלף עד למסירה ולפי דרישות החברה הלאומית לדרכים בישראל.המחלף תוכנן לפתור בעיית עומסי
התנועה שהיו קיימים בצומת יגור,
וכולל בתוכו שלושה גשרים
משמעותיים.
17קניונים ומרכזי מסחרסיפקנו שירותי מדידה למספר קבלנים
ומשרדי אדריכלות ולהלן חלק
מהרשימה :קניון סירקין )בריטיש ישראל( בע"מ.
קניוני בישראל בע"מ.
אזו-ריט בילו סנטר בע"מ.
מרכזי מסחר )אזו-ריט( בע"מ.
קניון סימול אשדוד עסקה משותפת.
עסקה משותפת קניון קרית אונו.
קניוני רננים סביונים עסקה משותפת.
גיי.טי.אל.וי בע"מ.
פיני וינברג-גד שמיר אדריכלות פנים
ועיצוב
מדידות לצורך תכנון ומדידות לצורך חישובי שטחים )לצורך
ארנונה( במספר רב של קניונים ומרכזי מסחר בכל רחבי הארץ:
קניון סביונים, קניון רננים, קניון השרון , קניון סירקין, קניון אבנת,
קניון בת ים, גרנד קניון, קריון, קניון מעלה אדומים, קניון קרית
אונו, קניון סימול אשדוד, קניון רחובות, מרכז מסחרי בילו סנטר,
מרכז מסחרי בוכורוב גבעתיים, מרכז מסחרי גן יבנה.
 
18דרך מס' 20" איילון
דרום"
אשטרום בע"מ.מדידה לצורך תכנון.דרך 20" איילון דרום" הינו אחד
מארבעת הצירים בפרויקט נתיבי
אילון.

בין לקוחותינו:

• חב' החשמל לישראל בע"מ.
• מנהל מקרקעי ישראל.
• החב' הממשלתית להגנות ים המלח.
• רשות הניקוז גליל המערבי- ירדן דרום.
• חב' אשטרום הנדסה בע"מ.
• קו צינור אשקלון אילת בע"מ.
• בריטיש ישראל קניונים.
• חברת שפיר הנדסה בע"מ.
• מנוליד אלקטרו מכניקה בע"מ.
• פיני ווינברג-גד שמיר אדריכלות פנים ועיצוב.
• אורתם סהר בע"מ.
• שטרן הנדסה בע"מ.
• אר אופק תשתיות ותאורה בע"מ.
• נתיבים דרום בע"מ.
• טל רן בע"מ.
• דוד זכריה ובנו בע"מ
• הבית הירוק בע"מ.
• צנרת הגלבוע בע"מ.
• שיתופית בע"מ.
• קודחים שבת בע"מ
• אלקו בע"מ.
• מר- טר תשתיות ימיות ופיתוח בע"מ.
• חב' ביוג'ין מידל איסט אינק בע"מ.
• י.ד. בראזהי בע"מ.
• ברוש ניר עבודות הנדסה ובניין בע"מ.
• דניה סיבוס בע"מ.
• דלקיה בע"מ.
• ס.מ. אבו שולדום בע"מ.
• ת.מ.תים בע"מ.
• מאיה מ.י. איתור ומיפוי תשתיות תת-קרקעיות בע"מ.